Wie is DentCall?....optimale service

DentCall is een professioneel uniek service bedrijf voor mondzorgaanbieders. Wij zijn een specialist op het gebied van communicatie tussen praktijkhouder en patiënten. Dit betreft het contact met de patiënt in het voor- en na traject. Dat wil zeggen de communicatie die benodigd is tot het maken van een afspraak. Hierbij behoren ook de administratieve werkzaamheden die uit het contact voortvloeien. Denk hierbij aan het inboeken van de afspraak, verzekeringstoets en nog veel meer. De werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd door professionele en deskundige medewerkers, die allen werkzaam zijn geweest als tandarts assistent. De meeste praktijken kunnen via DentCall een optimale service aanbieden op het gebied van bereikbaarheid, aangezien deze vaak slecht bereikbaar zijn. DentCall zorgt dat de behandelaar en assistent zoveel mogelijk bezig kunnen zijn met kernwerkzaamheden. Hiermee wordt de toch al toenemende administratieve druk sterk verminderd. DentCall is een organisatie met een white label. Dit betekent dat de naam DentCall niet naar patiënten wordt gecommuniceerd of gecorrespondeerd. DentCall handelt altijd namens de opdrachtgever. Hiermee blijft het persoonlijk karakter van uw praktijk behouden.