DentCall...uw voordeel is ons doel

DentCall heeft als doel om de behandelaar en (balie)assistenten zoveel mogelijk te ontlasten van dagelijkse handelingen die niet in de behandelkamer worden verricht. Hiermee wil DentCall een aantal voordelen creëren voor de patiënt, behandelaar en zijn (balie)assistent. Kortom, een win-win-win situatie.

Voordelen voor de praktijk

 • Optimale telefonische bereikbaarheid;
 • Behandelaar en assistent hebben meer tijd voor patiënten, meer/langere behandelingen, positief voor de kwaliteit en/of omzet;
 • Kostenbesparing, het uurtarief van een assistent is aanzienlijk hoger dan het uurtarief van DentCall. De assistent krijgt meer tijd voor kernwerkzaamheden;
 • Meer behandelingen vanwege de unieke DentCall betalingsregeling;
 • Lager debiteurenrisico;
 • Positieve mond tot mond reclame aangaande de uitstekende service. Dit kan leiden tot nieuwe inschrijvingen;
 • Minder C90 waardoor minder omzetmomenten verloren gaan;
 • Reduceren uitschrijf percentage vanwege optimale service;
 • Verhoging naamsbekendheid via Zorgkaart Nederland.

Voordelen voor de patiënt

 • Uitstekende bereikbaarheid, inkomend telefoonverkeer wordt direct beantwoord;
 • Bij een pijnklacht is er altijd persoonlijke aandacht i.p.v een doorverwijzing via een antwoordapparaat;
 • Als de patiënt toch wordt doorverwezen naar TBB, weet de patiënt dat de tandarts op de hoogte is van zijn/haar situatie;
 • Unieke betalingsregeling zonder rente en risico op verhogingskosten;
 • Patiënt wordt beschermd tegen incassotrajecten als deze vermoedelijk niet in staat is om de behandelkosten (op tijd) te betalen.