DentCall reductiebeleid C90...omdat u tijd kostbaar is

Mondzorgpraktijken krijgen steeds vaker te maken met niet nagekomen afspraken (C90). Als 10% van de afspraken niet wordt nagekomen, staat dit bijna gelijk aan het jaarlijks 1,5 maand sluiten van uw praktijk. Worden de afspraken binnen uw praktijk te vaak niet nagekomen ? DentCall heeft de oplossing. Wij hebben een methode ontwikkeld die het aantal niet nagekomen afspraken sterk kan reduceren. Het percentage C90 is sterk afhankelijk van de wijk waarin de praktijk is gelegen i.c.m. met de samenstelling van het patiëntenbestand.