DentCall Outbound Service...omdat u niet wilt afwachten

Wat te doen bij een agenda die niet optimaal is gevuld ? U heeft een groep patiënten met een aanvullende verzekering die nog geen controle afspraak hebben gepland. Een uitnodiging per brief is in vergelijking met andere inzetbare middelen, een dure oplossing om patiënten uit te nodigen. De kosten per brief kunnen oplopen tot € 5 indien alle werkzaamheden en materialen worden meegenomen. Hiernaast is de respons op een brief niet te garanderen. De minst kostbare manier om patiënten uit te nodigen met 98% zekerheid op respons is de patiënt bellen voor een uitnodiging. Ook kan middels deze methode worden vastgesteld waarom patiënten een door u gemaakte behandelplan niet hebben (of niet bij u) laten uitvoeren. Als wij de reden weten kunnen wij mogelijk een oplossing bieden waardoor het wel kan (bijvoorbeeld betalingsregeling of een verzekeringsadvies).