Ondersteuning Wkkgz

Na ruim 5 jaar voorbereiding zal per 1 januari 2016 de nieuwe wet Wkkgz in werking treden. De werkzaamheden die uit de Wkkgz voortvloeien, zullen tot een hogere administratieve druk leiden alsmede een hogere kostenstructuur. De geschillencommissie (op basis van de Wkkgz) heeft de mogelijkheid om patiënten schadevergoedingen toe te kennen die kunnen oplopen tot wel € 25.000 per geval als de wet niet op de voorgeschreven wijze wordt nageleefd. Uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend. DentCall kan niet optreden als objectieve klachtenfunctionaris omdat dit niet ons vakgebied betreft. Echter kan DentCall er wel voor zorgen dat de klachtenfunctionaris op tijd wordt gemobiliseerd als daar aanleiding voor is (onderdeel Wkkgz). Verder kan DentCall een aantal maatregelen die uit de Wkkgz voortvloeien vastleggen in vaste processen waardoor de naleving van deze maatregelen voor altijd gewaarborgd is. Voorbeeld is de schriftelijke informatieplicht m.b.t. symptomen die na een behandeling kunnen optreden. Ook kunnen wij een klachtenprocedure aanbieden die voldoet aan de richtlijnen van de Wkkgz mocht u hier nog niet over beschikken.