DentCall betalingsregelingen...omdat u altijd een uitkomst wilt bieden

DentCall heeft een unieke methode ontwikkeld voor de financiering van tandheelkundige behandelingen. De unieke betalingsregeling van DentCall kan worden gezien als een aanvulling op de huidige financieringsmogelijkheden. Het verschil is dat de DentCall betalingsregeling behandelingen voor iedereen mogelijk maakt, terwijl het risico voor de praktijkhouder volledig en kosteloos is uitgesloten. Hiernaast garandeert de regeling dat de patiënt de zorg krijgt die benodigd is zonder hiervoor meer kosten te maken dan strikt noodzakelijk is. Een uiterst aantrekkelijke manier om de kosten voor mondzorg te financieren! Wij hebben deze methode ontwikkeld omdat, het niet altijd verstandig is om de nota door te sturen naar een factureringsbedrijf en om kostbare behandelingen voor iedereen mogelijk te maken.