DentCall servicediensten...omdat u doet wat u leuk vindt

DentCall heeft drie verschillende diensten. De basisdienst, de uitgebreide dienst en de outbound dienst. De eerste twee worden in een abonnementsvorm aangeboden. De outbound dienst kan zelfstandig worden afgenomen. Raadpleeg de tariefinformatie voor de prijzen of neem contact met ons op.

DentCall basisdienst

Deze dienst bestaat uit de volgende onderdelen en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden:

 • Agendaplanning, agendabeheer en communicatie
 • Betalingsregelingen en debiteurenrisico
 • Administratie

Agendaplanning en agendabeheer


 • Het beantwoorden van al het inkomend telefoonverkeer
 • Het inboeken van afspraken voor alle behandelaren binnen uw praktijk, inclusief combinatieafspraken, afspraak verzetten en afspraak annuleren
 • Dagelijks versturen van afspraak bevestigingen tussen 8:00 en 17:00
 • Verstrekken algemene- en specifieke praktijkinformatie
 • Afhandeling financiële vraagstukken van patiënten
 • Het noteren en doorgeven van terugbel verzoeken aan de behandelaar of assistent
 • Het aannemen van klachten en waar mogelijk deze direct voor u oplossen

Betalingsregelingen en debiteurenrisico


 • Verzekeringstoets bij iedere gemaakte afspraak
 • Aanbieden van betalingsregelingen indien nodig
 • Reduceren niet nagekomen afspraken (C90)


Administratie • Inschrijvingen nieuwe patiënten en opvragen dossier bij vorige tandarts
 • Mailing welkomstbrief met praktijkrichtlijnen voor nieuwe patiënten
 • Uitschrijvingen en dossieroverdracht
 • Beheer betalingsregelingen
 • Klachtenregistratie en schriftelijke informatievoorziening conform richtlijnen Wkkgz

DentCall uitgebreide dienst

De DentCall uitgebreide dienst bestaat uit dezelfde onderdelen en werkzaamheden als de basisdienst vermeerderd met de volgende werkzaamheden.

Agendaplanning en agendabeheer

 • Afspraak verzet service voor de behandelaar van 8:00 tot 21:00
 • Het versturen van afspraak bevestigingen tussen 17:00 en 21:00

Betalingsregelingen en debiteurenrisico

 • Toets betalingsgedrag bij ontbreken tandartsverzekering of onvoldoende verzekerd budget
 • Toets betalingsgedrag nieuwe patiënten
 • Reductie C90 uitgebreid

Administratie


 • Beheer blokkadelijst van uw factureringsbedrijf

DentCall outbound dienst

Deze dienst bestaat uit het volgende onderdeel en kan zelfstandig worden afgenomen:

 • Agendaplanning gericht op bezettingsgraad
 • Betalingsregelingen en debiteurenrisico

Agendaplanning en bezettingsgraad


 • Telefonische benadering van slapende patiënten voor een periodieke controle afspraak
 • Telefonische benadering van patiënten met een niet uitgevoerd behandelplan

Betalingsregelingen en debiteurenrisico


 • Toets betalingsgedrag bij ontbreken tandartsverzekering of onvoldoende verzekerd budget
 • Aanbieden van betalingsregelingen indien nodig

Administratie • Beheer betalingsregelingen