OPTIMALE TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VAN UW PRAKTIJK

DentCall is marktleider voor diensten aan tandartspraktijken en mondhygiënepraktijken. DentCall optimaliseert de telefonische bereikbaarheid van uw praktijk. Wij beantwoorden al het inkomend telefoonverkeer op vastgestelde tijden. De administratieve werkzaamheden die uit het telefonisch contact voortvloeien worden direct uitgevoerd. Denk hierbij aan het inboeken van een afspraak, verrichten van een Pien check, inschrijving van nieuwe patiënten enz. Dit gebeurt door gekwalificeerde en professionele medewerkers met uitstekende tandheelkundige kennis en ervaring. DentCall heeft de volgende bedieningstijden: 8:00-17:00, 8:00-21:00 of van 17:00-21:00.

AFSPRAKEN VERZETTEN BIJ ZIEKTE

Een volle agenda en een zieke behandelaar kan tot extra werkdruk leiden. DentCall kan bij ziekte van een behandelaar buiten praktijkuren, de afspraken tot 21:00 voor u verzetten. Liever 16 patiënten bellen of een keer DentCall bellen ? Neem contact op voor meer informatie.

WIJ ZIJN ER ALTIJD...OOK ALS U ER NIET BENT

DentCall is altijd aanwezig, ook tijdens de vakantieperiode en feestdagen. Optimale bereikbaarheid dient meerdere doelen. Het verhoogt de patiëntentevredenheid, minder doorverwijzingen naar TBB, bevorderlijk voor de groei van het patiëntenbestand enz. Daar waar andere praktijken slecht bereikbaar zijn, zullen de pijnklachten door uw praktijk opgevangen kunnen worden. Door een excellente service en kwaliteit te bieden, kan deze patiënt besluiten om patiënt bij u te worden. Wij vragen tevreden patiënten dan ook of zij bereid zijn om de kwaliteit van uw dienstverlening te beoordelen op Zorgkaart Nederland. Hiermee zijn wij actief bezig om de naamsbekendheid van uw praktijk en als behandelaar positief te beïnvloeden.

MINDER PAPIER, MEER AFSPRAKEN

De respons op een uitnodiging per brief of mail is aanzienlijk lager dan de respons op een uitnodiging per telefoon. Tevens kan er per telefoon informatie worden ingewonnen die relevant is voor de praktijkhouder. DentCall heeft een proactieve methode ontwikkeld om tijdens dal momenten de bezettingsgraad op orde te houden. Ga naar onze diensten voor meer informatie.

DentCall Basis Dienst

  • Agendaplanning, agendabeheer en communicatie
  • Betalingsregelingen en debiteurenrisico
  • Administratie

DentCall Uitgebreide Dienst

  • Agendaplanning, agendabeheer en communicatie
  • Betalingsregelingen en debiteurenrisico
  • Administratie

DentCall Outbound Dienst

  • Bezettingsgraad
  • Betalingsregelingen en debiteurenrisico
  • Administratie

Meer omzet en minder kosten

Wilt u ook meer voor minder en een streep zetten door activiteiten die niet tot uw kernwerkzaamheden behoren ? Maak dan nu een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. DentCall kan een omzet groei van 10% tot 20% realiseren in combinatie met een lagere kostenstructuur. Hetgeen wat overblijft is meer winst!